KAYÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

 

Prof. Dr. Hatice ERKEKOĞLU                                                     Dr. Öğr. Üyesi Ebru SÖNMEZ KARAPINAR

                  Editör                                                                                                     Editör Yardımcısı

 

 

Adres :      Kayseri Üniversitesi,  Yenidoğan Mah. Turhan Baytop Sok. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İzzet Bayraktar

                  Uygulamalı Bilimler Fakültesi Binası, 38280 Talas/Kayseri.

Telefon :   0 352 207 66 66 - 43576

Faks :       0 352 438 06 65

E-posta :  sosder@kayseri.edu.tr

Web :       https://dergipark.org.tr/tr/pub/kayusosder

Adres : KAYÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 38039 Kayseri/TÜRKİYE
Telefon : 0 352 207 66 66 / 43512
Faks : 0-352-438-0665
Öğrenci İşleri : 0 352 207 66 66 / 10500
E-Posta : enstitukayseri.edu.tr
Copyright © 2019 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu