SAVUNMA ÖNCESİ SONRASI

TEZ SAVUNMASI ÖNCESİ VE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER (Öğretim Üyeleri ve Öğrenciler için)

1- Tez savunmasına girecek öğrenci ile ilgili

  • Öğrenci Durum Bildirim Formu (Öğrenci işleri Daire Başkanlığı tarafından, muhakkak onaylanması gerekmektedir.) Form için TIKLAYINIZ
  • Tez savunma Jüri Teklif Formu (Doktora için TIKLAYINIZ) (Yüksek Lisans için TIKLAYINIZ.)
  • İntihal Raporunun

Savunma gününden 20 gün öncesinden yukarıdaki belgelerin ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı üzerinden ebys ile, Enstitümüze gönderilmesi gerekmektedir.

2- Savunmaya girecek öğrenci savunma gününden önce;

  • Enstitümüz Mutemetlik Biriminden, dışardan gelecek jüri üyesi için yolluk bildirimini
  • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan, “Savunma Tutanağı”nı alması gerekmektedir.

3- Yolluk Bildiriminin ilgili öğretim üyesi tarafından imzalandıktan sonra, Enstitümüz mutemetlik birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

4- Savunma gününü takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde “Savunma Tutanağı” ile “Jüri Değerlendirme Form”larının ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı üzerinden ebys ile Enstitümüze gönderilmesi gerekmektedir. (Jüri Değerlendirme Formu için  TIKLAYINIZ. )

5- Tez savunması başarılı geçen öğrenci, savunma tarihinden itibaren  bir (1) ay içerisinde ciltlenmiş şekilde tezini Enstitüye teslim etmesi gerekmektedir. (2 adet kabul onay sayfası ile birlikte) Yüksek Lisans öğrencisi 4 adet, Doktora öğrencisi 4 adet tez teslim etmesi gerekmektedir.    

6- Tezi Yönetim Kurulundan geçen öğrencinin, Enstitüye gelerek onaylanmış “Kabul Onay Sayfası” nı alarak  2(iki) adet CD ve 2 (iki) adet Tez Veri Giriş Formunu hazırlayıp, Enstitüye teslim etmesi gerekmektedir.

Adres : KAYÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 38039 Kayseri/TÜRKİYE
Telefon : 0 352 207 66 66 /
Faks : 0-352-438-0665
Öğrenci İşleri : 0 352 207 66 66 / 10500
E-Posta : enstitukayseri.edu.tr
Copyright © 2019 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu