HAKKIMIZDA
KURULUŞU
 
Enstitümüz 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı “Lisansüstü Eğitim Enstitüsü” olarak kurulmuştur.
 
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, lisansüstü programlara öğrenci kabulü, tez önerileri ve savunması, tez danışmanlığı ve sınavlar gibi konuların Üniversite Senatosu tarafından onaylanan mevzuat çerçevesinde yürütülmesini izlemek, işleme koymak ve koordine etmek gibi görevleri yerine getirir. Lisansüstü programlar Fakülte bünyelerinde faaliyet gösteren bölümler tarafından yürütülmektedir. Lisansüstü eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında “Uluslararası Ticaret ve Lojistik”, “Muhasebe ve Finansman Yönetimi”, “İnsan Kaynakları Yönetimi” ve “Sağlık Yönetimi” olmak üzere dört anabilim dalı bulunmaktadır.   
 
Adres : KAYÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 38039 Kayseri/TÜRKİYE
Telefon : 0 352 207 66 66 / 43512
Faks : 0-352-438-0665
Öğrenci İşleri : 0 352 207 66 66 / 10500
E-Posta : enstitukayseri.edu.tr
Copyright © 2019 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu