HAKKIMIZDA
KURULUŞU
 
Enstitümüz 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı “Lisansüstü Eğitim Enstitüsü” olarak kurulmuştur.
 
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, lisansüstü programlara öğrenci kabulü, tez önerileri ve savunması, tez danışmanlığı ve sınavlar gibi konuların Üniversite Senatosu tarafından onaylanan mevzuat çerçevesinde yürütülmesini izlemek, işleme koymak ve koordine etmek gibi görevleri yerine getirir. Lisansüstü programlar Fakülte bünyelerinde faaliyet gösteren bölümler tarafından yürütülmektedir. Lisansüstü eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında “Uluslararası Ticaret ve Lojistik”, “Muhasebe ve Finansman Yönetimi”, “İnsan Kaynakları Yönetimi” ve “Sağlık Yönetimi” olmak üzere dört anabilim dalı bulunmaktadır.   
 
Adres : Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mevlana Mah. 15 Temmuz Yerleşkesi No: 6, M- Blok 4. Kat 38280 Kayseri Türkiye
Telefon : +90 352 432 34 20
Faks : +90 352 504 38 37
Öğrenci İşleri : 0 352 432 38 38 / 10511-10512-10513-10514-10515
E-Posta : enstitukayseri.edu.tr
Copyright © 2019 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu