×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
TARİHÇEMİZ
TARİHÇEMİZ

        Enstitümüz 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı “Lisansüstü Eğitim Enstitüsü” olarak kurulmuştur. 18 Mayıs 2018 tarihinde ilgili kanunla Erciyes Üniversitesi’nden ayrılarak kurulan Lisansüstü Eğitim Enstitümüze Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden, “Muhasebe ve Finans Yönetimi Yüksek Lisans”, “Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans”, “Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans” ve “Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans” olmak üzere 4 (dört) program ve 57 öğrenci devrolmuştur. Enstitümüz Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak “Lisansüstü Eğitim Enstitüsü” olarak kurulduktan sonra bünyesinde, “İşletme Doktora”, “Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora”, “Sağlık Yönetimi Doktora”, “İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans”, “Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans” ve “İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans”, “Muhasebe ve Finans Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans” ve “Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans ” programları açılmıştır. Devrolan ve yeni açılan programlarla birlikte 2020 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Enstitümüz bünyesinde aktif Anabilim Dalı Başkanlığı sayısı 7 (yedi) bu Anabilim Dallarında toplam 311 aktif öğrenci eğitim-öğretime devam etmektedir. Aralık 2019’da “Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi” Prof. Dr. Fuat Sezgin Özel Sayısı ile yayın hayatına başlamıştır.2020 yılı itibarı ile “Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi” 3 üncü sayısı ile yayın hayatına devam etmektedir.