×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
TARİHÇEMİZ
TARİHÇEMİZ

Enstitümüz 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı “Lisansüstü Eğitim Enstitüsü” olarak kurulmuştur. 18 Mayıs 2018 tarihinde ilgili kanunla Erciyes Üniversitesi’nden ayrılarak kurulan Lisansüstü Eğitim Enstitümüze Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden, “Muhasebe ve Finans Yönetimi Yüksek Lisans”, “Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans”, “Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans” ve “Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans” olmak üzere 4 (dört) program ve 57 öğrenci devrolmuştur. Enstitümüz Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak “Lisansüstü Eğitim Enstitüsü” olarak kurulduktan sonra, devrolan ve yeni açılan programlarla birlikte 2022 yılı Temmuz ayı  itibariyle Enstitümüz bünyesinde aktif Anabilim Dalı Başkanlığı sayısı 11 (on bir) bu Anabilim Dallarında toplam 443 aktif öğrenci eğitim-öğretime devam etmektedir.