×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
2022-2023 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı Tek Ders Sınavı

Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 27/d maddesinde; ”Tek ders sınavı: Mezun olmak, yeterlik sınavına girmek, tez dönemine geçmek veya bilimsel hazırlık programını tamamlamak için başarısız olduğu tek dersi kalan öğrencilere, enstitü yönetim kurulu kararıyla, ilgili yarıyılın sonunda girecekleri tek ders sınavı hakkı verilebilir. Seminer dersi ile tezsiz yüksek lisans programındaki dönem projesi dersi için tek ders sınavı hakkı verilmez.” belirtildiği üzere;

07 Mart 2023 tarihinde saat 14:00 da yüz yüze yapılacak olan Tek Ders Sınavına girmek isteyen öğrencilerimizin, 01 Mart 2023 tarihine kadar Anabilim Dalı Başkanlıklarına Tek Ders Sınav Dilekçesi ile başvurmaları gerekmektedir.


21 Şubat 2023 Salı