×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Fotoğraf Galerisi

Tezli Yüksek Lisans Programları Azami Süre 3 yıldır.

Doktora Programları için Azami Süre 6 yıldır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları Azami Süre 1,5 yıldır.