×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
KAYÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
KAYÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ


Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2019 tarihi itibarı ile yayın hayatına başlamıştır.

CİLT 1 / SAYI 1


Dergi için Tıklayınız

 CİLT 2 / SAYI 1


Dergi için Tıklayınız

 CİLT 2 / SAYI 2


Dergi için Tıklayınız

 CİLT 3 / SAYI 1


Dergi için Tıklayınız

CİLT 3 / SAYI 2


Dergi için Tıklayınız

Prof. Dr. Hatice ERKEKOĞLU

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Ebru SÖNMEZ KARAPINAR

Editör Yardımcısı


Adres            :Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mevlana Mah. 15 Temmuz Yerleşkesi  No: 6, M- Blok 4. Kat 38280 Kayseri Türkiye       

Telefon        :0 352 432 38 38 – 30005                            

Faks              :0 352 438 06 65

E-posta       :sosder@kayseri.edu.tr

Web              :https://dergipark.org.tr/tr/pub/kayusosder