×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİN DÖNEM PROJESİ TESLİMİ HK!
  • Enstitümüz Tezsiz Yüksek Lisans Programı Proje Döneminde olan öğrenciler Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırlamış oldukları "Dönem Projelerini" 15 Ocak 2022 tarihine kadar  ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarına aşağıda belirtilen formlar ve ekleri ile teslim etmelidirler.

Dönem Projesini tamamlayan öğrenci;

  • Projesini danışmanına sunar, danışmanın uygun bulması halinde Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak 2 adet kitap formatında imzaları tam olmak koşulu ile baskısını taptırır.
  • 2 adet Dönem Projesini kitap halinde basılan Dönem Projesi aynı zamanda 2 CD ortamında pdf formatında oluşturulur.
  • 2 Adet CD ve 2 Adet kitap formatında oluşturulan Proje Dönem Projesi, Teslim Tutanağı ve Dönem Projesi Onay Tutanağı  eşliğinde Danışman aracılığı ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilir. 
  • Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun bulunan projeler Enstitümüze bildirilir.
  • Mezun olmaya hak kazanan öğrenciler Mezuniyet İşlemleri için Enstitü sayfasından ilan edilir.  

Dönem Projesi Teslim Dilekçesi için Tıklayınız.20 Aralık 2021 Pazartesi