×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
DOKTORA PROGRAMINI KAZANANLARIN LİSTESİ AÇIKLANDI!

Enstitümüz 2021/2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kapsamında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı Doktora Programına başvuru yapıp, Mülakat Sınavına giren öğrencilerin sonuç listesi aşağıda linkte açıklanmıştır.

İlgili programda kesin kayıt hakkı kazanan öğrenci/öğrenciler, başvuru belgelerinin asılları ile Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen ve/veya noter tasdikli vekalet ile kesin kayıtlarını 24-25 Ocak 2021 tarihlerinde yaptırabilirler.13 Ocak 2022 Perşembe