×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 3 YAŞINDA!

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 3 YAŞINDA 2018 yılında kurulan 16 devlet üniversitesi arasında yer alan Kayseri Üniversitesi üç yaşını doldurdu. “Uygulama ve proje odaklı üniversite olarak topluma üst düzeyde katkı sağlamak” misyonunu ilke edinen Kayseri Üniversitesi, üç yıl gibi kısa bir sürede Kayseri merkez ve ilçelerindeki kampüs yapılanmasını büyük ölçüde tamamlayarak “eğitim-öğretim”, “araştırma” ve “topluma katkı” boyutundaki görevlerini etkili olarak yerine getirmeye başlamıştır. Kayseri Üniversitesi bölgesine ve ülkesine üst düzeyde katkı sağlamak yönündeki hedeflerine çok sayıda proje ile emin adımlarla ilerlemektedir. Üniversitenin kuruluşundan günümüze kadar geçen üç yıllık süreyi değerlendiren Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa şunları ifade etti: “Makarr-ı Ulema (ulemalar şehri) olarak bilinen Kayseri; sanayi, ticaret, sağlık, kültür ve turizmde olduğu gibi eğitimde de Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden olup, üçü devlet ve biri vakıf olmak üzere dört üniversiteye sahiptir. Kayseri Üniversitesi, Kayseri’deki devlet üniversitelerinin en genci olmakla birlikte, bünyesine katılan ve uzun yıllara dayanan geçmişe sahip akademik birimlerinin deneyimli kadroları ile güçlü altyapıları sayesinde faaliyetlerini zaman kaybetmeden etkin bir şekilde yürütmeyi başarmıştır. Üniversitemizin kurulmasıyla birlikte süratle merkez ve ilçelerindeki kampüs yapılanma çalışmalarına başlanmış, aktif olmayan meslek yüksekokullarının eksikleri tamamlanarak eğitim faaliyetleri aktif hale getirilmiştir. 15 Temmuz Yerleşkesinin Üniversitemize tahsis edilmesinin akabinde zaman kaybetmeksizin taşınma süreci tamamlanmış, kurumsallaşma adına önemli adımlar atılmıştır. Tüm bu altyapı çalışmaları yapılırken de “eğitim-öğretim” ve “araştırma” faaliyetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik önemli çalışmalarda bulunulmuş, üniversitemizin asli görevlerinin olması gerektiği gibi yerine getirmek çalışmalarından da asla taviz verilmemiştir. Üniversitemiz genç yaşına rağmen koronavirüs pandemisine bağlı olarak bir zorunluluk olan uzaktan eğitim faaliyetlerini en etkin yürüten kurumlar arasında yer almıştır. Bu süreçte, hayırseverlerimizle olan bağlantılarımızı güçlendirerek gerek merkez kampüsümüz gerekse ilçe kampüslerimizde çok sayıda bina, salon ve sosyal tesis gibi hizmet alanlarının protokollerini imzalanmış ve bunların birçoğunu neticelendirerek faaliyete geçirilmiştir. Biz ülkemizin sürdürülebilir kalkınma sağlayabilmesi için gerek araştırmanın gerekse eğitim faaliyetlerinin teorik bilginin yanı sıra toplumun, sektörün ve sanayinin içerisindeki uygulamalarla bütünleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla, gerek diğer kurumlarla, meslek ve sivil toplum örgütleriyle ve paydaşlarla gerekse sanayi ile işbirliklerimizi mümkün olan en üst düzeye taşımaya gayret ediyoruz. Bu çerçevede üniversite-sanayi işbirliğini en üst düzeye çıkarabilmek için bir taraftan organize sanayi bölgelerinde meslek yüksekokulu açmaya yönelik girişimlerimiz devam etmekle birlikte, mevcut meslek yüksekokullarımızın da sanayi ile yakın işbirliği içerisinde olması amacıyla çalışmalarda bulunmaktayız. Öğrencilerimizin sektörün ihtiyaçlarına uygun bilgi ve donanımla teçhiz edilmeleri suretiyle sanayinin gücünü artırmak ve öğrencilerimizin mezuniyet sonrası istihdam edilebilirliklerinin artırabilmek amacıyla bu işbirliklerinin son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Diğer yandan kurduğumuz “uygulama ve araştırma merkezleri” ve “meslek yüksekokulları” şehrimizdeki belediyeler, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile yakın işbirliği içerisinde önemli projeler üretmektedirler. Bu projelerden şehrimize ve bölgemize yüksek düzeyde faydalar sağlayan sonuçlar alınmaya başlaması da bu çerçevede üstlendiğimiz misyon adına bizleri motive etmekte ve ilerleyen yıllarda ortaya çıkacak katma değerin çok daha yüksek seviyelere ulaşacağına ilişkin inancımızı da güçlendirmektedir. Tüm bunları yaparken, Üniversitemizin kurumsallaşması, tüm süreçlerinde sürdürülebilir bir kalite düzeyi sağlanması ve stratejik yönetim anlayışının hâkim kılınması için de önemli çalışmalar yürütmekteyiz. Üniversitemizin ilk stratejik planını ilk görev olarak hazırladık ve uygulamaya aldık. Stratejik plan kapsamındaki hedeflerimizi süreklilik içerisinde izliyor, değerlendiriyor ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Günümüz itibariyle Üniversitemiz, Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) dış denetim sürecinden geçmektedir, bu sürecin de Üniversitemizin vizyonuna ciddi katkılar sağlayacağından hiç şüphemiz yoktur. Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimini kurarak en üst düzeyde yapılandırdık ve araştırmacılarımıza bu kapsamdaki destek hizmetlerini en etkin bir şekilde sağlamaya başladık. Araştırmacılarımızın tüm faaliyetlerinin kayıt altına alınarak, performans değerlendirmeleri yapmak üzere ülkemizin en kapsamlı altyapılarını kurumumuza kazandırdık. Yine devlet politikamız olan “Açık Bilim ve Açık Arşiv” uygulamaları konusunda politika belgemizi oluşturduk ve uluslararası standartlarda gerekli altyapıları kurduk. Üniversitemizin üretkenliğinin ve performansının mensuplarının performansına bağlı olduğunun farkında olarak tüm mensuplarımızda kurumsal aidiyet duygusu ve farkındalık oluşturarak kurumsal süreçlerimize ivme katmak için katılımcı yönetişim modeli uygulamayı son derece önemsiyoruz. Bu nedenle, gerek personelimiz gerekse öğrencilerimizle sürekli iletişim halindeyiz ve Üniversitemizi ileriye taşıyacak her türlü görüş, öneri ve katkıyı üst düzeyde dikkate almaktayız. Dünyanın önde gelen üniversitelerinin yüzlerce yıl eskiye dayanan geçmişleri olduğunu ve büyük mali kaynaklara sahip olduklarını biliyoruz. Ancak, Üniversitemizde bu dönemde atmakta olduğumuz sağlam temeller üzerinde kararlılıkla ilerleyerek önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde önemli mesafeler kat edeceğine ve ülkemizdeki önemli yükseköğretim kurumları arasında yer alacağına inancımız tamdır. Bu inanç ve görev bilinci ile adanmışlık ruhu içerisinde şehrimize ve ülkemize en üst düzeyde hizmet etmeye emin adımlarla devam etmekteyiz. Üniversitemizin üçüncü kuruluş yıl dönümünün tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize, Kayseri’mize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Üniversitemize katkı sağlayan ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.”


17 Mayıs 2021 Pazartesi