×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
MİSYON
MİSYON

Milli ve evrensel değerleri özümsemiş, demokratik ve etik değerlere saygılı, bilimsel yaklaşımı benimseyen, çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen, ülke ve dünya sorunlarını tanımlayabilen ve bunlara çözüm üretebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapabilme yeterliliğine sahip lisansüstü düzeyde bilim insanları yetiştirmektir.