×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
TEMEL AMAÇLAR
TEMEL AMAÇLAR

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün misyon ve vizyonu temel alınarak yürütülen Programların öğretim ile ilgili amaçları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Eğitim ve öğretim kalitesini geliştirerek ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek.

Enstitünün değişen koşullara uyumunu sağlayacak kurumsal kapasite ve kültür altyapısını oluşturmak.

Toplumun farklı kesimleri ile iş birliği içerisinde girişimci ve proje odaklı çalışmayı benimsemek ve akademik faaliyetlerde bulunmak.