×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
TAMAMLANMIŞ TEZLER
TAMAMLANMIŞ TEZLER

TAMAMLANMIŞ TEZLER

 

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

TEZ KONUSU

TEZ YILI

EMRE GÜNEŞ

MUHASEBE ve FİNANS YÖNETİMİ

Bireylerin Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Kayseri ve Sivas İli Örneği

2019

SEÇKİN AKGÜL

MUHASEBE ve FİNANS YÖNETİMİ

“Muhasebe Dersi Alan Yükseköğretim Öğrencilerinin Adli Muhasebe Kavramına İlişkin Farkındalığı: Kayseri İli Örneği”

2019

ÜMİT NUSRET SALMAN

MUHASEBE ve FİNANS YÖNETİMİ

Sağlık Kurumlarında Stokların Türkiye Muhasebe Standartları Açısından İncelenmesi: Özel Hastane İşletmesi Örneği

2019

HASAN MURAT AKDENİZ

MUHASEBE ve FİNANS YÖNETİMİ

“Şeker Üretim İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi Uygulamalarının Karşılaştırılması: Kayseri ve Afyon Örneği”

2019

ESRA DURAK

MUHASEBE ve FİNANS YÖNETİMİ

Bir Manipülasyon Aracı Olarak Yaratıcı Muhasebe ve Bir Uygulama

2019

LEYLA ÜNEN

MUHASEBE ve FİNANS YÖNETİMİ

Adli Muhasebecilik Mesleği ve Farkındalığı: Kayseri’de Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma

2019

GAMZE GÜL

ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK (Y.L)

Ekonomik Büyüme, Reel Döviz Kuru Ve Dış Ticaret Arasındaki Nedensellik İlişkileri: 2003-2017 Türkiye Örneği

2019

NADİDE ŞAHİN

ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK (Y.L)

“Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemiyle Ölçümüne Yönelik Bir Uygulama”

2019

CEYHAN ÖZER

MUHASEBE ve FİNANS YÖNETİMİ

"Adli Muhasebecilik Mesleği ve Kayseri'deki Meslek Mensuplarının Adli Muhasebecilik Algısı Üzerine Bir Araştırma"

2019

SEMİH ERDOĞAN

MUHASEBE ve FİNANS YÖNETİMİ

“Futbol Kulüplerinin Transfer Açıklamalarının Hissi Senedi Getirisine Etkisinin Ölçülmesi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama”

2019

SUNA ATILGAN

SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Hastanelerde Hasta Mahremiyetine Yönelik Hasta Veri Güvenliği Uygulamalarının Sağlık Çalışanlarının Bakış Açısıyla

2020

İREM BİNİCİ

ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK (Y.L)

Türkiye’de Serbest Bölgelere Uygulanan Teşvikler ve Teşviklerin Değerlendirilmesi: Kayseri Serbest Bölgesi Örneği

2020

EMRE ARSLAN

MUHASEBE ve FİNANS YÖNETİMİ

Menkul Kıymet Portföy Yatırımlarında Davranışsal Finans Yönteminin Kullanılması: Kayseri İli Örneği

2020

BUKET KAYA

SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Kayseri Şehir Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Örgütsel Sessizlik Düzeyinin Duygusal Emek Üzerine Etkisinin

2020

ZÜHAL KINIŞ

SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Sağlık Çalışanlarının Finansal İyi Hal Durumlarının İş Performansına Etkisinin İncelenmesi: Kayseri İli Örneği

2020

TÜLİN FİLİK

SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Tıbbi Sekreterlerde Bilgi Güvenliği Farkındalık Düzeyinin Elektronik Sağlık Kayıtlarının Güvenlik ve Mahremiyet Uygulamalarına Etkisinin Değerlendirilmesi.

2020

ALİ YILDIRIM

MUHASEBE ve FİNANS YÖNETİMİ

Döviz Kurundaki Dalgalanmalar İle Türkiye’deki Üretimin İncelenmesi: BİST İmalat Sanayi Endeksinde Yer Alan İşletmeler Üzerine Bir Uygulama

2020

FATİH DENİZLİ

SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Medikal Sağlık Turizmi Kapsamında Sağlık Çalışanlarının Memnuniyet Düzeyleri ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Kayseri İli Örneği

2020

BİLAL İNCEDAĞ

SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Sağlık Sektörü Çalışanlarının Kurumsal Yönetim Algısı ve İş Tatmin Düzeylerinin Belirlenmesi: Kayseri Örneği.

2020

PINAR MORTAŞ

SAĞLIK YÖNETİMİ (YL)

Sağlık Turistlerinin Memnuniyetlerini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi: Kayseri İli Örneği2021
İBRAHİM TOPAKTAŞSAĞLIK YÖNETİMİ (YL)Sağlık Kurumlarında Finansal Okuryazarlık Tutumları: Kayseri İli Örneği2021
ÜMRAN BULUTSAĞLIK YÖNETİMİ (YL)Bankalarda Risk Yönetimi ve Türev Ürünlerin Kullanımı Üzerine Bir Uygulama2021